η σπορά του Κάδμου
H Marvel, h DC Comics, οι κομικ-ο-γράφοι πήραν ιδέες από κάθε είδους μυθολογία και μυθοπλασία, η Poison Ivy πχ προέρχεται από την "Rappaccini's Daughter" του Nathaniel Hawthorne.
cadmus seed
kadmos
"Επτά επί Θήβες"

kadmos