κεφάλαιο 16, (ΑΒ, annex)
m-a-b-
manu5
nodes, κομβικά
Πότε άλλαξαν τα πράγματα
nodes

Ένα σύμφωνο συμβίωσης ή ίσως εταιρία
sintrofia
μακαρόνια
akropoli
efta
k1001
efta
efta
efta
efta026b
και γιατί οι μηχανισμοί είναι πλέον αόρατοι ή άυλοι
ab1001
efta
efta
efta
carob
carob
anastenaria
flinafima
cervix
cervix

snacth
snatch

hood
hood

ΑΒ
Αλφάβητο
Ενώ οι Άραβες δεν χρησιμοποιούν τους αραβικούς αριθμούς:
num-gr
iero-ab

ab-s

ab-cube
morsecode

image0
*Υ*
ΞΞΞ prev next