κεφάλαιο 13, ιστορίες
m-war
Προιστορία
art is a time travel story
“η τέχνη δίνει χρόνο στο χρόνο”
η τέχνη είναι μια χρονομηχανή
idolia
idolia
marmarina2
Αν προσπαθούμε να καταλάβουμε
τι μας συμβαίνει
χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την ιστορία,
δεν θα τα καταφέρουμε.
idolia2
marmarina
txt
prothiki
(σαν το Millenium Falcon)
Θεοφαγία, δηλήτηρια, ουσίες txt
\x/
ΞΞΞ