κεφάλαιο 13, ιστορίες
m-war
Προιστορία
art is a time travel story
“η τέχνη δίνει χρόνο στο χρόνο”
η τέχνη είναι μια χρονομηχανή
idolia

idolia
marmarina2
Αν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την ιστορία,
δεν θα τα καταφέρουμε.

idolia2
marmarina

txt

prothiki
(σαν το Millenium Falcon)
Θεοφαγία, δηλήτηρια, ουσίες
txt
σπόροι
\x/
ΞΞΞ