κεφάλαιο 10, αγωνία
m-police
promo
το παρελθον
pentimento
εργαστήριο,
2009
Καλλιτέχνης ή επιστήμονας Ο ένας έχει το “πως”
και ο άλλος το “γιατί¨
ο ένας είναι σπουδαίος αν κάνει κάτι μοναδικό και
ο άλλος είναι σπουδαίος
αν μπορεί να επαναλάβει ακριβώς αυτό που έκανε.
box
Η βάση για το "Αποκάλυψη τώρα":
(saving the appearances)
save appearance
xxx
ΞΞΞ
prev
next