κόσμος
pyramis
O κόσμος είναι σαν μια πυραμίδα,
που θέλουμε
η κορυφή της
από την μια
να είναι αιχμηρή
και να ανεβαίνει ψηλά
και από την άλλη να είναι
και φαρδιά
να χωράει πολλούς.
map 1459
1459
Μολις έχει πέσει η Πόλη
Ο κόσμος αλλάζει
από σφαίρα
σε κουτί
ενάλλαξ,
διαρκώς.
Πιο παλιά ο κόσμος ήταν κάπως έτσι:
Ο κόσμος ήταν ένα κουτί.
kosmas indicopleustis
(Και τώρα είναι.)
msaz
Τις αλλαγές
της εικόνας του κόσμου
μερικοί τις εξηγούν ως
άγνοια της σταθερότητας.
Όχι μόνο ο κόσμος αλλά
και ο χρόνος,
αλλάζει.
map
ΞΞΞ