η σπορά του Κάδμου (κ 24)
H Marvel, h DC Comics, οι κομικ-ο-γράφοι
πήραν ιδέες από κάθε είδους μυθολογία και μυθοπλασία,
η Poison Ivy π.χ
poison ivy
―εδώ είναι μια άλλη Poison Ivy, της μουσικής―
"προέρχεται" από την
"Rappaccini's Daughter"
του Nathaniel Hawthorne.
cadmus seed
kadmos
"Επτά επί Θήβες"
kadmos
ΞΞΞ