χτίσιμο
Δεν είναι μόνο το γεφύρι της Άρτας. Σε αυτό το παιδικό παιγνίδι τραγουδούν το "London Bridge is falling down"
όπου μόλις τελειώσει το τραγούδι
πέφτουν τα χέρια και πιάνουν όποιο παιδάκι είναι από κάτω.
Οι περισσότεροι συμφωνούν πως συμβολίζει
το "χτίσιμο" ενός ατόμου μέσα στα θεμέλια
για στην στερεότητα της γέφυρας. London Bridge is falling down, Falling down, falling down,
London Bridge is falling down,
My fair Lady.
paper1d-bridge
Build it up with wood and clay,
Wood and clay, wood and clay,
Build it up with wood and clay,
My fair Lady.
Wood and clay will wash away,
Wash away, wash away,
Wood and clay will wash away,
My fair Lady.
Build it up with bricks and mortar,
Bricks and mortar, bricks and mortar,
Build it up with bricks and mortar,
My fair Lady.
Bricks and mortar will not stay,
Will not stay, will not stay,
Bricks and mortar will not stay,
My fair Lady.
Build it up with iron and steel,
Iron and steel, iron and steel,
Build it up with iron and steel,
My fair Lady.
Iron and steel will bend and bow,
Bend and bow, bend and bow,
Iron and steel will bend and bow,
My fair Lady.
Build it up with silver and gold,
Silver and gold, silver and gold,
Build it up with silver and gold,
My fair Lady.
Silver and gold will be stolen away,
Stolen away, stolen away,
Silver and gold will be stolen away,
My fair Lady.
bridge
Set a man to watch all nigh,
Watch all night, watch all night,
Set a man to watch all night,
My fair Lady.
Suppose the man should fall asleep,
Fall asleep, fall asleep,
Suppose the man should fall asleep?
My fair Lady.
Give him a pipe to smoke all night,
Smoke all night, smoke all night,
Give him a pipe to smoke all night,
My fair Lady.
bridge
ΞΞΞ