Αpollo 12
ειδώλια στο φεγγάρι
apollo12
Χρόνος πολλών ταχυτήτων.
Π.χ. η ασύμμετρη προέλαση των πραγμάτων του μέλλοντος, έρχονται πράγματα αλλά δεν έρχονται μαζί και οι οδηγίες χρήσεως, ή σε άλλους πάνε τα πράγματα και σε άλλους οι οδηγίες χρήσεως, ή οι οδηγίες είναι άσχετες, ή έρχονται οι οδηγίες αλλά τα πράγματα δεν φτάνουν πότε, ή όταν φτάνουν είναι ληγμένα.
apollo12
Οι άνθρωποι ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο για δευτερόλεπτα ή και λεπτά, και με βοηθήματα περισσότερο.
Βλέποντας και αλλάζοντας τις διαδρομές του παρελθόντος, εικάζουμε αναλόγως για τις εκδοχές του μέλλοντος.
apollo12
Το ταξίδι στο χρόνο είναι απαραίτητο για τη φυσική υπόσταση της ατομικότητας, της συνείδησης, της ψυχής, και η απόδειξη της ύπαρξής τους.
apollo12
Ας το δούμε με ψυχραιμία, εισάγουμε ένα καντηλάκι από το θεϊκό φως του Κυρίου και εξάγουμε μια δάδα από το θεϊκό φως του Απόλλωνα έτσι το ισοζύγιο του σκότους μας, μαυρίζει συνεχώς.

Addendum: Και είναι καλύτερα να μην έχει ελέφαντα τα δωμάτιο.
apollo12
Τα γεγονότα […]
apollo12
Ξέρετε την παραβολή
με τον άνθρωπο που διψούσε στην έρημο
και συνάντησε έναν που πουλούσε γραβάτες;
Apollo 11 Δεν τα είδα στην τηλεόραση,
τα άκουσα στο ραδιόφωνο.
apollo11
satelite
Ενώ ο πρώτος δορυφόρος ανεβαίνει το 1957(;)
μερικά πράγματα
είναι πιο παλιά από ότι νομίζουμε
και μερικά πιο καινούρια.
ΞΞΞ